Bảng Mã Tiếng Việt


Danh sách các phần mềm hổ trợ bảng rỏ Tiếng Việt


 • 1. Vietkey Group tập hợp nhiều kỹ sư có kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  -Hệ thống – mạng : Hệ điều hành (Vietkey Linux), các tiện ích hệ thống (Vietkey), giải pháp  Client/Server (anytime-online),…
  -GIS: Các sản phẩm quản lý, tác chiến quân đội trên nền bản đồ (T3C…).
  -Cơ sở dữ liệu: Các sản phẩm quản lý dùng cho nhiều lĩnh vực: quân đội, Y tế, giáo dục,.. chạy trên đa nền CSDL: Oracle, Ms SQL server, SAP-DB, InterBase, MimerSQL, MySql,…
  -Đặc biệt nhóm Vietkey có kinh nghiệm về bản địa hoá, hỗ trợ tiếng Việt trên các môi trường: Windows, Linux, PDA (Windows CE, Palm), nhóm sẵn sàng tư vấn (miễn phí) về các giải pháp tiếng Việt.
 • →Download Here

 • 2. UniKey V4.2 hỗ trợ:– Nhiều bảng tiếng Việt thông dụng.
  – Unicode tổ hợp và dựng sẵn .
  – TCVN3 (ABC), BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F .
  – VIQR, VNI, VPS, VISCII .
  – Unicode encodings: UTF-8, NCR Decimal/Hexadecimal – dùng cho Web.
  – Windows 1258 code page (chuẩn tiếng Việt của Microsoft).
  – 3 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI và VIQR.
  – Chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt.
  – Tất cả các phiên bản Windows 32 bit: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP.
  – UniKey chỉ có kích thước nhỏ và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác.
  – UniKey có thể chạy mà không cần cài đặt.
 • →Download Unikey 4.0



  Thống kê web miễn phí

  %d bloggers like this: